Nasza misja

Misją PLIG jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianego polskiego rynku usług leśnych oraz wszelkiej działalności związanej z pracą w lesie.

Zależy nam na integracji firm działających w branży leśnej oraz wypracowaniu partnerskich zasad współpracy zarówno między firmami zajmującymi się pracą w lesie, a także pomiędzy Lasami Państwowymi, czyli głównym zleceniodawcą tych prac, a firmami wykonującymi usługi leśne.

Nasze cele

 1. Poprawa sytuacji całego środowiska firm związanych z pracą w lesie, w tym prywatnych zakładów usług leśnych, dystrybutorów sprzętu leśnego i innych firm związanych z branżą
 2. Skuteczne reprezentowanie interesów usługowych firm leśnych wobec Lasów Państwowych
 3. Zjednoczenie wszystkich środowisk związanych z branżą leśną (zule, dystrybutorzy sprzętu leśnego, pracownicy Lasów Państwowych, inne firmy i podmioty związane z branżą)
 4. Skuteczne reprezentowanie interesów całej branży leśnej wobec organów centralnych
 5. Wypracowanie wspólnego stanowiska branży w najważniejszych sprawach (PLIG jest miejscem ścieranie się różnych poglądów, tak, by na zewnątrz prezentować już wypracowane stanowisko)
 6. Dysponowanie odpowiednimi funduszami na realizację celów całego środowiska
 7. Rozwiązanie realnych, szczegółowych problemów (np. nadmiar sortymentów, brak szlaków zrywkowych, ograniczanie pracy maszynami, brak wiedzy kadry LP na temat właściwych technologii pracy w lesie, nieprawidłowe strefowanie, nieprawidłowości w odbiórkach itp.)
 8. Współpraca z innymi organizacjami branżowymi w celu wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów, współpraca ze światem nauki
 9. Wypromowanie w społeczeństwie informacji o firmach leśnych i publiczne nagłaśnianie ich roli i znaczenia. Wytworzenie dobrego wizerunek drwala, przedsiębiorcy leśnego i całej branży
 10. Wspieranie inicjatyw gospodarczych Członków PLIG
 11. Pomoc Członkom PLIG w rozwiązywaniu ich problemów
 12. Stały kontakt PLIG z członkami poprzez stronę internetową, Facebook oraz informacje zamieszczane w prasie branżowej (stała rubryka)
 13. Stworzenie i wdrożenie do stosowania wśród Członków PLIG Kodeksu Etyki Firm Leśnych, określającego zasady etycznego prowadzenia biznesu leśnego.

 

 

Co robi PLIG? ZOBACZ FILM.

Wystąpienie Rafała Jajora, dyrektora biura PLIG na temat działania PLIG, 25 marca 2017 r.

https://www.facebook.com/744397979025272/videos/1006258849505849/

zapisz się

zostan-operatorem.jpg