Polska Leśna Izba Gospodarcza (PLIG) to ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego, działająca na terenie całego kraju. Podstawą prawną funkcjonowania PLIG jest Ustawa o izbach gospodarczych.

PLIG skupia podmioty zajmujące się wszelką działalnością związaną z pracą w lesie, wśród jej członków dominują przedsiębiorstwa zajmujące się usługami leśnymi, popularne zwane zakładami usług leśnych (zul). PLIG skupia też inne firmy związane z pracą w lesie, np. dystrybutorów sprzętu leśnego, firmy szkoleniowe i wszystkie inne związane z pracą w lesie.

 

Co robi PLIG?

 

RAPORT z działaności PLIG w 2016 r.

https://www.dropbox.com/s/50ivw9d1v9esw8k/PLIG%2004.04.2017%20ROK%20w%20PLIG.pdf?dl=0

 

RAPORT z działaności PLIG w 2017 r.

http://izbalesna.pl/informacje/179-bilans-plig-2018

 

 

Bierzące działania:

http://izbalesna.pl/informacje

 

Bierzące komunikaty:

http://izbalesna.pl/komunikaty

zapisz się

zostan-operatorem.jpg