10 marca w Łodzi odbyło się szkolenie „ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W FIRMACH LEŚNYCH”.

Organizatorem była „Sekcja Kobiet” Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej działająca pod kierownictwem Marty Ucinek, która zorganizowała szkolenie.

Przedsiębiorcy leśni borykają się z ogromnym deficytem pracowników. Korzystają lub planują korzystać z pracowników z Ukrainy.

Szkolenie pozwoliło zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami.

Była to też jak zawsze okazja do integracji i wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami.

Dziękujemy za udział szkoleniu!

Jak zawsze szkolenie było dofinansowane przez PLIG. Członkowie PLIG płacili tylko 50% ceny szkolenia.

Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/744397979025272/photos/pcb.1220304491434616/1220303728101359/?type=3&theater

zapisz się

zostan-operatorem.jpg