10 marca w Łodzi odbędzie się szkolenie „ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W FIRMACH LEŚNYCH”.

Organizatorem jest „Sekcja Kobiet” Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

 

 

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.
Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
1. Pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej i) obywatele Unii Europejskiej
a) obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
b) pobyt czasowy a pobyt stały

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski i) Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
a) Obywatele państw sąsiadujących z Polską
b) Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
c) Zezwolenie na pracę
d) Zmiany wchodzące w życie od 2018 r. – zmiany w procedurze oświadczeniowej oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce)
e) Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
f) Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców. i) Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (zmiany od 2017 r.)
a) Miejsce zamieszkania
b) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. c) Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
d) Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
e) Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
f) Certyfikat rezydencji
g) Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
h) Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
i) Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1

5. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i) Zasada jednego ustawodawstwa
a) Zasada równego traktowania
b) Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
c) Zasada zachowania praw nabytych
d) Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
e) Pracownicy delegowani
f) Pracownicy transportu międzynarodowego
g) Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
h) Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
i) Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
j) Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

 

WYKŁADOWCA:
Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.

 

Szczegóły i zapisy na szkolenie:
http://izbalesna.pl/informacje/186-szkolenie-cudzoziemcy

zapisz się

zostan-operatorem.jpg