Mamy pozytywną dla zuli interpretację Ministerstwa Rozwoju w zakresie możliwości uzyskania dotacji z UE!!!

Dzwoniliście, pytaliście: kiedy będzie? Wielu przedsiębiorców leśnych jest zainteresowanych dotacjami z UE, m.in. z LGD. I wielu napotkało w tym zakresie problemy.

Pisaliśmy też o tym problemie m.in. do DGLP:

http://izbalesna.pl/informacje/128-problemy-z-lgd

 

Dlatego też zwróciliśmy się do Ministerstwa Rozwoju z prośba o wyjaśnienie tego problemu:

 

http://izbalesna.pl/informacje/147-pytanie-do-morawieckiego

 

Treść pisma do wicepremiera Morawieckiego:

 

Pismo PLIG do Ministerstwa Rozwoju

 

 

I otrzymaliśmy odpowiedź pozytywną dla zuli. W skrócie: przedsiębiorcy leśni zdaniem ministerstwa podlegają ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wypychanie ich poza margines tej ustawy i odmowa na podstawie przyznania dotacji jest, jak wynika z pisma, które otrzymaliśmy, błędem.

 

Pismo Ministerstwa Rozwoju do PLIG:

strona 1,

strona 2.

 

Wiemy, że to pismo pomoże wielu przedsiębiorcom leśnym w uzyskaniu dotacji. Trzymamy kciuki!

 

A przy okazji przypominamy opublikowane już dawno opracowanie na temat LGD:

 

http://izbalesna.pl/informacje/74-dglp-o-dotacjach

 

 

Więcej o działaniach PLIG w sprawie dotacji z UE dla zuli:

 

Warmińsko-Mazurskie

http://izbalesna.pl/informacje/137-rpo-warminsko-mazurskie

 

Proglemy z LGD

http://izbalesna.pl/informacje/128-problemy-z-lgd

 

Świętokrzyskie i Łódzkie RPO

http://izbalesna.pl/informacje/136-swietokrzyskie-i-lodzkie-rpo

 

Podlaskie o RPO

http://izbalesna.pl/informacje/132-podlaskie-o-rpo

 

Mazowieckie o RPO

http://izbalesna.pl/informacje/129-mazowieckie-o-rpo

 

Lubelskie o RPO na plus

http://izbalesna.pl/informacje/127-lubuskie-o-rpo-na-plus

 

Województwa o RPO

http://izbalesna.pl/informacje/126-wojewodztwa-o-rpo

 

Dotacje z RPO

http://izbalesna.pl/informacje/120-dotacje-z-rpo

 

PLIG w ministerstwie

http://izbalesna.pl/informacje/107-plig-w-ms-o-dotacjach

 

PLIG do MRiRW:

http://izbalesna.pl/images/2017.1.23_PLIG_do_Min._Rol._o_dotacjach.pdf

 

MRiRW: odpowiedź na wniosek:

http://izbalesna.pl/images/2016.12.15_MinRol_do_PLIG_o_dotacjach.compressed.pdf

 

PLIG o zmianę PROW - Wniosek

http://izbalesna.pl/images/2016.10.17_PLIG_o_dotacjach_pojekt_v2.pdf

 

MRiRW do PLIG:

http://izbalesna.pl/images/2016.08.10_Min._Rol._do_PLIG_o_dotacjach.pdf

 

PLIG do MRiRW:

http://izbalesna.pl/images/2016.07.21_PLIG_do_Min._Rolnictwa.pdf

 

PLIG do Komitetu Monitorującego:

http://izbalesna.pl/images/2016.07.15_PLIG_o_dotacjach_do_Komitetu_monitoruj%C4%85cego_v2.pdf

zapisz się

zostan-operatorem.jpg