Informacja ze spotkania nt. katalogów pracochłonności prac leśnych odbytego w DGLP w Warszawie w dniu 1.08.2017 z udziałem przedstawicieli PLIG


Spotkanie było drugim z cyklu spotkań z udziałem przedstawicieli DGLP, ORWLP w Bedoniu oraz przedsiębiorców leśnych. Pierwsze takie spotkanie zainicjował PLIG.  


CZYTAJ RELACJĘ


Pod nieobecność dyrektora generalnego Konrada Tomaszewskiego spotkanie prowadził zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Andrzej Borowski. Obecni byli przedstawiciele ORWLP w Bedoniu z dyrektorem Tomaszem Modlińskim, przedstawiciele DGLP oraz m.in. PLIG i SPL.


W prezentacji przedstawionej przez przedstawicieli ORWLP w Bedoniu, która to jednostka pracuje nad nowelizacją katalogów zwrócono uwagę na:


•    Normy czasu dla prac leśnych przy pozyskaniu drewna pilarką zawarte w dotychczasowych katalogach są  weryfikowane pod kątem matematyczno-statystycznym (sprawdzane są wyliczenia przez niezależny zespół). Następnie po weryfikacji zostaną wyliczone pracochłonności do planu pozyskania na rok 2018 w bazie testowej SILP, a następnie modele matematyczne zostaną włączone do SILP.

•    Dla norm czasu dla prac leśnych w zagospodarowaniu lasu prowadzone są prace terenowe – dla 76 spośród 401 czynności dokonywane są chronometraże. Chodzi o wykonanie chronometraży uzupełniających dla czynności, w których pomiary nie uwzględniły zmienności wynikającej ze stopni trudności oraz o wykonanie chronometraży dla brakujących norm czasu pracy. Nowo wyliczone normy dla 76 czynności zostaną włączone do opracowanego w 2015 r. katalogu (który nie wszedł ostatecznie wówczas w życie), następnie będą testowane (wyliczenie pracochłonności do planu na rok 2019 w wybranym nadleśnictwie), a potem tylko w postaci tabelarycznej (nie modeli matematycznych) zostaną zdrożone.

•    Dla prac leśnych z kategorii zrywka i zrywka-2 normy będą wyliczone jeszcze raz i utworzony zostanie plan na rok 2018 w wybranej jednostce LP w bazie testowej SILP. Następnie dopiero nastąpi wdrożenie modelu matematycznego do SILP.

W czasie spotkanie eksperci z ORWLP w Bedoniu poinformowali m.in., że stopnie trudności w pozyskaniu mają być uzależnione m.in. od wielkości pozyskania na danej pozycji planu oraz faktycznej średnicy pozyskiwanego drewna.


Spotkanie pozwoliło na omówienie metodyki tworzenia katalogów pracochłonności.


Notatkę sporządziło Biuro PLIG

zapisz się

zostan-operatorem.jpg