Polska Leśna Izba Gospodarcza zwróciła się do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Pana Mateusza Morawieckiego z pytaniem, czy przedsiębiorcy leśni podlegają ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Pytanie na pierwszy rzut oka wydaje się dziwne. Jak to? Przedsiębiorcy leśni mieliby nie podlegać ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (SDG)? Przecież są przedsiębiorcami! A jednak.

 

Tak właśnie twierdzi wiele jednostek zarządzających środkami w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Uznają one, że przedsiębiorcy leśni podlegają zapisom art. 3 ustawy SDG i w związku z tym nie prowadzą działalności gospodarczej w myśl ustawy SDG, czyli nie mogą też ubiegać się o środki

 

Problem polega na błędnej interpretacji przepisu art. 3 ustawy SDG, który ustanowił wyłączenie przedmiotowe szeroko rozumianej działalności wytwórczej w rolnictwie (obejmującej uprawy rolne, chów i hodowlę zwierząt, a także ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo oraz rybactwo śródlądowe).

 

Tym sposobem jednostki zarządzające wykluczają przedsiębiorców leśnych z dostępu do datacji z UE.

 

W piśmie do Wicepremiera Morawieckiego Polska Leśna Izba Gospodarcza tłumaczy błędność tej interpretacji i prosi o jasną odpowiedź: przedsiębiorcy leśni są przedsiębiorcami, czy też nie?

 

Czytaj więcej:

http://izbalesna.pl/informacje/128-problemy-z-lgd

 

 

 

Więcej o działaniach PLIG w sprawie dotacji z UE dla zuli:

 

Proglemy z LGD

http://izbalesna.pl/informacje/128-problemy-z-lgd

 

Świętokrzyskie i Łódzkie RPO

http://izbalesna.pl/informacje/136-swietokrzyskie-i-lodzkie-rpo

 

Podlaskie o RPO

http://izbalesna.pl/informacje/132-podlaskie-o-rpo

 

Mazowieckie o RPO

http://izbalesna.pl/informacje/129-mazowieckie-o-rpo

 

Lubelskie o RPO na plus

http://izbalesna.pl/informacje/127-lubuskie-o-rpo-na-plus

 

Województwa o RPO

http://izbalesna.pl/informacje/126-wojewodztwa-o-rpo

 

Dotacje z RPO

http://izbalesna.pl/informacje/120-dotacje-z-rpo

 

PLIG w ministerstwie

http://izbalesna.pl/informacje/107-plig-w-ms-o-dotacjach

 

PLIG do MRiRW:

http://izbalesna.pl/images/2017.1.23_PLIG_do_Min._Rol._o_dotacjach.pdf

 

MRiRW: odpowiedź na wniosek:

http://izbalesna.pl/images/2016.12.15_MinRol_do_PLIG_o_dotacjach.compressed.pdf

 

PLIG o zmianę PROW - Wniosek

http://izbalesna.pl/images/2016.10.17_PLIG_o_dotacjach_pojekt_v2.pdf

 

MRiRW do PLIG:

http://izbalesna.pl/images/2016.08.10_Min._Rol._do_PLIG_o_dotacjach.pdf

 

PLIG do MRiRW:

http://izbalesna.pl/images/2016.07.21_PLIG_do_Min._Rolnictwa.pdf

 

PLIG do Komitetu Monitorującego:

http://izbalesna.pl/images/2016.07.15_PLIG_o_dotacjach_do_Komitetu_monitoruj%C4%85cego_v2.pdf

zapisz się

zostan-operatorem.jpg