Dzięki staraniom PLIG, 30 maja w DGLP w Warszawie odbędzie się spotkanie w sprawie katalogów pracochłonności i pomiaru drewna.

Przypomnijmy, że spotkanie jest pomysłem Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej, która już na początku marca br. zwróciła się do DGLP z propozycją zorganizowania seminarium dotyczącego nowelizacji „Katalogów pracochłonności prac leśnych”.

Początkowo odpowiedź DGLP brzmiała: nie widzimy potrzeby.

 

http://izbalesna.pl/informacje/125-dglp-o-katalogach-nie

 

Potem jednak, na spotkaniu w DGLP w Warszawie z udziałem delegacji PLIG ustalono, że spotkanie jednak się odbędzie.

http://izbalesna.pl/informacje/130-plig-u-dyrektora

 

Termin spotkania ustalono na 30 maja 2017 r., w DGLP w Warszawie. PLIG będzie reprezentować kilkuosobowa delegacja.

Spotkanie będzie dotyczyć stanu zaawansowania prac badawczych prowadzonych na zlecenie DGLP przez ORWLP w Bedoniu w zakresie weryfikacji opracowanego w 2013/2014 i 2015 roku „Katalogu pracochłonności prac leśnych”, a także stanu prac zleconych przez DGLP Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu w zakresie „Opracowania systemu elektronicznego pomiaru drewna”.

Organizację spotkania koordynuje Pan Krzysztof Knop z DGLP, który znany jest śledzącym komunikaty PLIG z działań na rzecz dotacji z UE dla przedsiębiorców leśnych. Obecnie Krzysztof Knop piastuje w DGLP „Stanowisko ds. Przedsiębiorczości leśnej”.

zapisz się

zostan-operatorem.jpg