PLIG zajmuje się sprawą zakazu pracy harwesterem w drzewostanach porolnych w Nadleśnictwie Niedźwiady.

 

PLIG stoi na stanowisku, że na terenach porolnych, objętych występowaniem szkód spowodowanych przez przypłaszczka granatka, kornika drukarza czy hubę korzeni, dopuszczalne jest wykonywanie prac z pozyskania drewna za pomocą maszyn wielooperacyjnych, tj. harwestera. PLIG uważa, że pozyskanie maszynowe nie ma negatywnego wpływu na stan takiego drzewostanu w porównaniu do pracy w technologii ręczno-maszynowej (ścinka pilarką).

 

Nadleśnictwo Niedźwiady oraz ZOL w Szczecinku uważa inaczej wskazując, że praca harwesterem powoduje większe prześwietlenie drzewostanu oraz rozrzucanie kory na obszarze, z którego trudniej ją zebrać.

 

Korespondencja:

 

PLIG do ZOL

 

Odpowiedź ZOL do PLIG

zapisz się

zostan-operatorem.jpg