4 kwietnia przedstawiciele PLIG spotkali się z biskupem Tadeuszem Lityńskim, duszpasterzem leśników.

W spotkaniu z biskupem Lityńskim wzięli udział prezydent PLIG Mariusz Rakowski i wiceprezydent Robert Gruszka.


Rozmawiano o sytuacji usługowych firm leśnych w Polsce, szczególnie w kontekście trudnej ostatnio współpracy z Lasami Państwowymi. Przedstawiciele PLIG podkreślali rolę firm leśnych w utrzymaniu zatrudnienia w terenach wiejskich, często popegeerowskich. Mówili o niskiej rentowności branży związanej z niskimi stawkami na prace leśne.


Tematem rozmowy były też m.in. plany LP kupowania dodatkowych maszyn leśnych.


Biskup Tadeusz Lityński przyznał, że nie znał dotychczas bliżej naszej branży i bardzo, jako leśnego duszpasterza, go one zainteresowały. Mimo napiętego kalendarza księdza biskupa spotkanie przedłużyło się poza zaplanowany czas.


Tadeusz Lityński jest biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, a od 2015 roku takżę m.in. w ramach Konferencji Episkopatu Polski delegatem ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Na zdjęciu od lewej: biskup Tadeusz Lityński, Mariusz Rakowski, Robert Gruszka.

zapisz się

zostan-operatorem.jpg